Hướng dẫn cấu hình VPN trên Windows 7 | BKNS.VN

Hướng dẫn cấu hình VPN trên Windows 7

Để cấu hình VPN trên win 7 chúng ta cần làm theo các bước sau:

– Bước 1: Vào phần Control Panel > Network and Internet > Network and sharing center

Thao tác như hình vẽ để tạo VPN

bước 1

 

– Bước 2:

bước 2

– Bước 3:

bước 3

– Bước 4:

bước 4

– Bước 5:

bước 5

Click vào Create để tạo VPN.

– Bước 6: Sau khi tạo xong VPN trên máy, chúng ta đến bước kết nối máy tính vào VPN và kiểm tra kết quả:

Chúng ta vào Control Panel và tiếp tục vào các mục Network and Internet > Network and sharing center > Change adapter setting

11-5-2014 3-46-05 PM

 

Chọn mạng VPN vừa tạo và click chọn connect

11-5-2014 3-47-53 PM

Điền user và pass vpn mà mọi người đã được cấp vào và connect. Sau khi báo connect thành công, mọi người vào trang http://bkns.vn để kiểm tra phần ip của khách hàng, nếu đã hiện ip là: 123.30.240.249 tức là đã thành công.

kiểm tra

Posted in Thông báo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Khuyến mại