Thẻ: thu thuat

Xử lý lỗi “ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away”

Trong quá trình làm việc với MySQL export/import dữ liệu trên dịch vụ VPS máy chủ ảo, server riêng, bạn có thể gặp phải trường hợp lỗi “ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away”. Sự có này xảy ra

Tagged with: ,

Sypex Dumper 2 – Công cụ backup dữ liệu tuyệt vời

Việc sao lưu dữ liệu thường xuyên là điều rất cần thiết với bất kỳ Webmaster nào. Dù bạn có tin tưởng vào khả năng bảo mật, uptime, độ ổn định của nhà cung cấp hosting đến mấy thì tự

Tagged with: , ,
Top