Tagged with:

Để cấu hình VPN trên win 7 chúng ta cần làm theo các bước sau: – Bước 1: Vào phần Control Panel > Network and Internet > Network and sharing center Thao tác như hình vẽ để tạo VPN

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

BKNS hiện đang có chương trình Hosting dùng thử hoàn toàn MIỄN PHÍ trong vòng 1 tháng. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ hosting chất lượng cao, hay đơn giản là muốn trải nghiệm dịch vụ …

Đăng ký Hosting dùng thử MIỄN PHÍ Read More »

Tagged with: ,

Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS – Distributed Denial Of Service) là kiểu tấn công làm cho hệ thống máy tính hay hệ thống mạng quá tải, không thể cung cấp dịch vụ hoặc phải dừng hoạt …

Một số lệnh cơ bản kiểm tra DDos Read More »

Tagged with: