Xử lý lỗi “ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away”

ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away

Trong quá trình làm việc với MySQL export/import dữ liệu trên dịch vụ VPS máy chủ ảo, server riêng, bạn có thể gặp phải trường hợp lỗi “ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away”. Sự có này xảy ra với nguyên nhân chủ yếu là dung lượng của cơ sở dữ liệu database lớn vượt mức quy định trong cấu hình MySQL. BKNS sẽ hướng dẫn bạn khắc phục lỗi này với 2 bước đơn giản.

Bước 1. Bạn mở file cấu hình my.cnf của MySQL (thường nằm trong đường dẫn /etc/mysql)

nano my.cnf

và thêm dòng sau (hoặc nâng cao mức cho phép lên nếu đã có dòng này trong file my.cnf)

max_allowed_packet=500M

Bước 2. Khởi động lại MySQL để thay đổi có hiệu lực
service mysql restart

Sau khi import/export thành công, bạn có thể vào lại my.cnf để xóa hoặc hạ thấp mức giới hạn xuống cho phù hợp nhu cầu sử dụng.

Nếu có khó khăn trong quá trình khắc phục lỗi trên, bạn có thể liên hệ với bộ phận kĩ thuật của BKNS để được xử lý nhanh chóng.

Anh Minh – BKNS

Tagged with: ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*