Một số lệnh cơ bản kiểm tra DDos

lenh kiem tra ddos

Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS – Distributed Denial Of Service) là kiểu tấn công làm cho hệ thống máy tính hay hệ thống mạng quá tải, không thể cung cấp dịch vụ hoặc phải dừng hoạt động. Trong các cuộc tấn công DDoS, máy chủ dịch vụ sẽ bị “ngập” bởi hàng loạt các lệnh truy cập từ lượng kết nối khổng lồ.

Khi số lệnh truy cập quá lớn, máy chủ sẽ quá tải và không còn khả năng xử lý các yêu cầu. Hậu quả là người dùng không thể truy cập vào các dịch vụ trên các trang web bị tấn công DDoS.

BKNS xin chia sẻ với khách hàng đang sử dụng dịch vụ máy chủ ảo Cloud VPSmáy chủ riêng một số lệnh (command line) để kiểm tra DDOS.

Đếm lượng connection vào Port 80:
netstat -n | grep :80 |wc -l

Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV:
netstat -n | grep :80 | grep SYN_RECV|wc -l

Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:
netstat -an|grep :80 |awk '{print $5}'|cut -d":" -f1|sort|uniq -c|sort -rn

Nếu muốn kiểm tra IP nào mở nhiều SYN thì thêm vào:
netstat -an|grep :80|grep SYN |awk '{print $5}'|cut -d":" -f1|sort|uniq -c|sort -rn

Đối với server có nhiều IP, để kiểm tra IP nào đang bị tấn công:
netstat -plan | grep :80 | awk '{print $4}'| cut -d: -f1 |sort |uniq -c

Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:
netstat -an | grep ‘:80′ | awk '{print $5}' | sed s/'::ffff:’// | cut -d":" -f1 | sort | uniq -c

Hiển thị số lượng kết nối mỗi loại
netstat -an | grep :80 | awk '{print $6}' | sort | uniq -c

61 ESTABLISHED
13 FIN_WAIT1
17 FIN_WAIT2
1 LISTEN
25 SYN_RECV
298 TIME_WAIT

Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP
watch "netstat -an | grep ':80′ | awk '{print \$5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d\":\" -f1 | sort | uniq -c"

watch “netstat -an | grep :80 | awk ‘{print \$6}’ | sort | uniq -c”

Tagged with:
One comment on “Một số lệnh cơ bản kiểm tra DDos
  1. Binh Duong Land viết:

    Khi bị ddos thì nên làm sao? Khách không truy cập được vừa bị mất khách vừa bị Google đánh giá thấp 🙁

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*