Chuyên mục: Thông báo

Thông báo chung

Để cấu hình VPN trên win 7 chúng ta cần làm theo các bước sau: – Bước 1: Vào phần Control Panel > Network and Internet > Network and sharing center Thao tác như hình vẽ để tạo VPN