Thẻ: khai niem

VPS là gì? Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo. Trong khi trên 1 server chạy Share Host thì có thể có hàng trăm …

Máy chủ ảo VPS là gì? Read More »

Tagged with: , ,