Thẻ: thu thuat

Trong quá trình làm việc với MySQL export/import dữ liệu trên dịch vụ VPS máy chủ ảo, server riêng, bạn có thể gặp phải trường hợp lỗi “ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away”. Sự có này xảy ra …

Xử lý lỗi “ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away” Read More »

Tagged with: ,

Việc sao lưu dữ liệu thường xuyên là điều rất cần thiết với bất kỳ Webmaster nào. Dù bạn có tin tưởng vào khả năng bảo mật, uptime, độ ổn định của nhà cung cấp hosting đến mấy thì tự …

Sypex Dumper 2 – Công cụ backup dữ liệu tuyệt vời Read More »

Tagged with: , ,